Polityka prywatności

Informacje ogólne

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wydawca serwisu www.rmdc.rh.pl: Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o., 80-958 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1, e-mail: rmdc@rmdc.rh.pl; zwana dalej RMDC

2. W sprawach dotyczących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z: Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o., 80-958 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1, e-mail: rmdc@rmdc.rh.pl, tel.: +48 58 307 22 48

3. RMDC zgodnie z prawem dba o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

5. RMDC nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład do celów rekrutacji.

Cele, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

1. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe RMDC wykorzystuje do następujących celów:

 • monitorowania i prowadzenia statystyk;
 • prowadzenia działań marketingowych;
 • wysłania zapytania o ofertę,
 • wysłania zapytania kontaktowego;
 • oceny naszych usług;
 • prowadzenia procesów rekrutacyjnych;
 • przekazania zaufanym podmiotom trzecim, w tym Google LLC;
 • obsługi zapytań kierowanych przez udostępniane formularze i skrzynki email.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez RMDC w oparciu o różne podstawy prawne i w różnych celach, w szczególności:

 • dane pozyskane za pomocą formularzy, gdy jest Pani/Pan proszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu – w oparciu o Pani/Pana zgodę, w celu adekwatnym do formularza (odpowiedź na pytania przesłane przez formularz kontaktowy, itp.) przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania, lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • dane pozyskane do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy - gdyż są niezbędne do realizacji usługi oraz w celu informowania o zmianach oraz nowych/podobnych usługach RMDC (tzw. marketing bezpośredni usług własnych), które mogą Panią/Pana zainteresować, do czasu ustania współpracy lub wycofania przez Panią/Pana zgody, a w przypadku danych przetwarzanych do celów podatkowych, rachunkowych itp. – do czasu określonego przez przepisy prawne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dane kandydatów do pracy – zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich przetwarzanie w ramach jednego lub kilku (przyszłych) procesów rekrutacyjnych – przez czas trwania procesu rekrutacyjnego w ramach którego aplikowała Pani/Pan na określone stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji w zależności od treści Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • przy realizowaniu tzw. prawnie uzasadnionych interesów, np. przyjęcie Pani/Pana zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – przez czas niezbędny do zrealizowania tego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa związane z przetwarzaniem przez RMDC danych osobowych 

1. Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem przez RMDC Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawa do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

2. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, należy skontaktować się z Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o., 80-958 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1, e-mail: rmdc@rmdc.rh.pl.

Bezpieczeństwo danych

1. Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Pani/Pan dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy RMDC, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.

Przekazywanie danych innym podmiotom

1. Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp podwykonawcy RMDC (podmioty przetwarzające), np. firmy marketingowe, księgowe, prawnicze i informatyczne.

2. Przekazywanie danych na zewnątrz odbywa się z zachowaniem odpowiednich środków zabezpieczających dostęp do nich przed nieuprawnionymi osobami.

Automatyczne przetwarzanie danych (profilowanie)

1. W niektórych przypadkach RMDC i dostawcy usług wykorzystują „pliki cookies”, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwolą lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych RMDC oraz określić efektywność działań marketingowych.

2. Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

Identyfikatory urządzeń – pliki cookie, adres IP i dane o ruchu sieciowym

1. Jak większość stron internetowych, również serwis internetowy RMDC, który właśnie Pani/Pana przegląda, może wykorzystywać „pliki cookies”. Stanowią one dane informatyczne wysyłane przez stronę internetową i przechowywane w urządzeniu końcowym (np. na twardym dysku komputera) użytkownika serwisu. Zazwyczaj są to proste pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, dzięki czemu wiadomo, jaką stronę wyświetlać oraz można dostosować treści oferowane przez Wydawcę do Pani/Pana indywidualnych preferencji.

2. Używając strony RMDC wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie „plików cookies” oraz identyfikatorów urządzeń do realizacji usług. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na używanie przez nas cookies, powinna je Pani/Pan zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

3. Na naszych serwerach w automatycznym dzienniku zdarzeń prowadzony jest rejestr danych o ruchu sieciowym, takich jak Pani/Pana adres IP, informacje o urządzeniu.