Nasze korzenie

O nas

Remontowa Marine Design & Consulting
jest okrętowym biurem projektowym wchodzącym w skład grupy kapitałowej Remontowa Holding.

Naszym głównym obszarem działalności jest dostarczanie
kompleksowych rozwiązań projektowych w zakresie oceanotechniki
i okrętownictwa, zarówno dla jednostek nowobudowanych, jak i istniejących (przebudowy i remonty), na każdym etapie projektowym.

 

Nasze korzenie

Nasze biuro jako niezależna firma powstało w 2002 roku.

Nasza historia sięga jednak 1997 roku, kiedy to Gdańska Stocznia Remontowa S.A. oficjalnie stworzyła własny wydział konstrukcyjno-projektowy, początkowo liczący 20 osób. Od tamtego czasu nasze biuro rozwijało się, by stać się kompleksową spółką zajmującą się projektowaniem statków i okrętów, nowych jednostek oraz przebudów.

1997
2002

W 2002, gdy powstała spółka Naval Engineering and Design (NED)...

...Stocznia Północna (spółka zależna Gdańskiej Stoczni Remontowa, wchodząca w skład grupy Remontowa) zakupiła 50% udziałów w powstającej spółce projektowej.
W 2009 udziałowcy zadecydowali, by połączyć spółkę Naval Engineering and Design
z wydziałem projektowym Gdańskiej Stoczni Remontowej pod nazwą spółki NED,
tym samym doszło do stworzenia największego biura projektowego w Polsce.
 

Teraźniejszość
2011

Od 2011 spółka została włączona w skład Grupy
Kapitałowej Remontowa Holding, co zaowocowało
zmianą nazwy na Remontowa Marine
Design & Consulting – w skrócie RMDC.

Zmiana szyldu doprowadziła do rozszerzenia działalności i zapoczątkowała
niezależne działania marketingowe, mające na celu zdobycie nowych klientów
spoza Grupy Kapitałowej. Wiązało się to z rozwojem autorskich projektów jednostek pływających m. in. promów dwustronnych, jednostek wspierających przemysł
Offshore (PSV i AHTS) oraz innych, głównie jednostek specjalistycznych.

Teraźniejszość

Przyszłość

Nasze biuro zatrudnia ponad 100 inżynierów we wszystkich dziedzinach i pracowaniach projektowych

pracujących przy realizacji kompleksowych projektów nowych budów i przebudów - od luźnych ideii i projektów koncepcyjnych aż po dokumentacje roboczą i zdawczą.

Dostarczamy dokumentację na wszystkie rodzaje statków i jednostek pływających

Przyszłość

Ciągle pracujemy nad rozwijaniem naszego biznesu poprzez ciągłe doskonalenie i rozwój narzędzi

Monitorujemy rozwój rynku okrętowego oraz aktuwnie poszukujemy nowych technologii które możemy wdrażać na naszych projektach, aby dostarczyć projekty o wysokiej wartości dodanej.

Świat shippingu ewoluuje w bardzo szybkim tempie - wymagając poprawy wydajności i efektywności energetycznej,przy zachowaniu wysokiej ekonomiiczności stosowanych rozwiązań.

Jako biuro projektowe staramy się odpowiedzieć na powyższe wymagania, poprzez rozwój narzędzi oraz kadry.