Polityka jakości

W naszym rozumieniu wysoka jakość to pełne zadowolenie klientów osiągnięte dzięki najwyższemu poziomowi świadczonych usług inżynierskich.

Nasz system zarządzania zgodny jest z normą PN-EN ISO 9001:2015, publikacją NATO AQAP 2110:2016 oraz uwzględnia obowiązujące wymagania prawne wynikające z Koncesji MSWiA dotyczącej obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

W firmie Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o. system zarządzania obowiązuje w zakresie:

 

"Projektowanie statków i konstrukcji pływających."

 

Naszym głównym celem jest:

  • dostarczanie naszym klientom innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii,
  • terminowa realizacja projektów wysokiej jakości.

Politykę jakości i główne cele realizujemy poprzez:

  • koncentrowanie się na potrzeby naszych klientów,
  • budowę wzajemnego zaufania i poszanowania pomiędzy nami, naszymi klientami i współpracownikami,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,
  • działanie w zgodzie z naszymi wartościami, obowiązującymi przepisami prawa i normatywami,
  • stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Politykę tę chcemy realizować przy zaangażowaniu całego kierownictwa i wszystkich pracowników.