Polityka jakości

Jakość w naszym rozumieniu to pełne zadowolenie klientów dzięki najwyższemu poziomowi świadczonych usług inżynierskich.  

Nasz system zarządzania zgodny jest z normą PN-EN ISO 9001:2015, publikacją NATO AQAP 2110:2016 oraz uwzględnia obowiązujące wymagania prawne wynikające z Koncesji MSWiA dotyczącej obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

W firmie Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o. system zarządzania obowiązuje w zakresie: 

 

„Projektowanie statków i konstrukcji pływających.” 

 

Nasze główne cele to: 

  • spełnianie oczekiwań klientów poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań w oparciu o dostępne technologie, 
  • rozwój kompetencji poprzez pozyskiwanie i realizację projektów innowacyjnych, 
  • terminowa realizacja projektów wysokiej jakości. 

Politykę jakości i główne cele realizujemy poprzez: 

  • aktywne śledzenie trendów rynkowych oraz uwzględnianie ich w oferowanych projektach, 
  • koncentrowanie się na potrzebach naszych klientów, 
  • budowę wzajemnego zaufania i poszanowania pomiędzy nami, naszymi klientami i współpracownikami, 
  • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, 
  • działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i normatywami, 
  • stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających nasze procesy. 

Politykę tę realizujemy przy zaangażowaniu całego kierownictwa i udziale wszystkich pracowników.