RMDC 4513 Eco LCO2 Carrier 4000m3 to jednostka przeznaczona do transportu ciekłego dwutlenku węgla CO2. Nasz ekologiczny, dwupaliwowy gazowiec LCO2 będzie wykorzystywał metanol jako główne paliwo, aby znacznie zmniejszyć emisję CO2 i innych zanieczyszczeń. Paliwem alternatywnym do napędu jednostki będzie MDO (z ang. Marine Diesel Oil). Dwa niezależne zbiorniki typu C umożliwiają transport do 4000 m3 ciekłego CO2.