10 Października 2019

"Dziś, po zejściu na wodę, ORP Albatros rozpocznie ostatni etap przygotowań do podjęcia służby, ostatni etap budowy."

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

Słowa pochodzące z oficjalnego listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zostały odczytane podczas ceremonii wodowania drugiej jednostki z serii ORP Albatros połączonej z położeniem stępki pod budowę trzeciej jednostki ORP Mewa.

"To dumny dzień dla Polskiej Marynarki Wojennej, budowniczych i projektantów tej wspaniałej jednostki“mówił prezes RMDC Krzysztof Wróbel. “Nasz zespół pracuje przy tym projekcie od ponad sześciu lat, zaczynając od prototypowego Kormorana II, a teraz kontynując pracę przy wprowadzaniu wielu ulepszeń i aby jednostki były jeszcze lepsze pod względem operacyjnym. Otrzymujemy dużo informacji zwrotnych od użytkowników pierwszej jednostki, i staramy się aby jak najlepiej spełnić wysoko postawione oczekiwania Marynarki Wojennej".

"Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w ten projekt, ale szczególnie chciałbym pogratulować naszemu Zespołowi Zadaniowemu prowadzonemu przez Głównych Projektantów, Pana Jana Meissnera (pierwsza jednostka) oraz Pana Jacka Kwiatkowskiego (pierwsza jednostka i kolejne). Dzięki ich zaangażowaniu i determinacji projekt ma obecny kształt
i poziom zaawansowania."

ORP ALBATROS – jest drugim a ORP Mewa trzecim okrętem z serii nowoczesnych niszczycieli min proejktu 258 - klasy Kormoran II, budowanych dla polskiej Marynarki Wojennej przez konsorcjum pod przewodnictwem Remontowa Shipbuilding S.A. w skład którego wchodzą też Ośrodek Badań i Rozwoju CTM S.A.
i PGZ STOCZNIA WOJENNA Sp. z o.o.

Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z.o.o. była zaangażowana od początku projektu, wykonując projekt techiczny i roboczy, a także prowadząc nadzór konstrukcyjny i dostarczając komplet dokumentacji zdawczej dla jednostki pierwszej (ORP Kormoran II) oraz dokumentację seryjną dla kolejnych jednostek.